Advies

Advies van Markest is inspirerend, effectief, to-the-point en direct toepasbaar in de praktijk, gebaseerd op de (verander)vraag, de wensen en de doelstelling van de organisatie of afdeling. De adviezen dragen effectief bij aan het optimaliseren van het gewenste resultaat, gebaseerd op de missie, visie en strategie. Zowel inhoudelijk advies als advies op het gebied van performance en persoonlijke en professionele effectiviteit behoren tot de mogelijkheden. Markest is gespecialiseerd in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van leidinggevenden op het gebied van management, teams, personeelszaken en (re)organisatieproblematiek.

Er is tevens de mogelijkheid om Markest als sparringpartner en klankbord in te zetten of voor persoonlijk advies en feedback bij training-on-the-job, bijvoorbeeld door deel te nemen aan gesprekken met medewerkers. Doel van advisering is persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling door bewustwording en inzicht in eigen gedrag, talenten en mogelijkheden.

Voor wie?

Adviesgesprekken kunnen worden ingezet voor managers, (startende) ondernemers en directieleden van bedrijven en instellingen. Daarnaast is het een optie om Markest als neutrale derde partij in gesprekken met medewerkers in te zetten.

Werkwijze

In het adviesgesprek starten we met het inventariseren van informatie over de huidige situatie en een analyse van de problematiek. Vervolgens bepalen wij de advies- of verandervraag en bespreken we de wederzijdse verwachtingen.

In het plan van aanpak, dat past bij de situatie en de specifieke behoeften van de gesprekspartner en de organisatie, wordt het doel van het adviestraject en de gewenste situatie beschreven. Tevens kan al een voorzet gegeven worden voor de oplossingsrichting. De voorgestelde oplossingen zijn professioneel en direct toepasbaar.

We ronden ieder gesprek af met een samenvatting van de conclusies en een korte evaluatie van het gesprek. We sluiten het traject af met een eind-evaluatie.

Toepassingsgebieden Advies

Advies en ondersteuning is mogelijk op het gebied van:

* Leidinggeven
* Aansturen, motiveren en enthousiasmeren van personeel
* Teamwork en samenwerking
* Timemanagement
* Persoonlijke en professionele effectiviteit
* Loopbaanbegeleiding
* Functionerings- en beoordelingsgesprekken
* Talentmanagement en begeleiding potentials
* Sollicitatieprocedures
* Ontslag en exit- gesprekken
* Ziekteverzuim
* Intervisie en supervisie
* Balans werk en privé
* Mindfulness